Vidensområder på EMU om cyber- og informationssikkerhed

  Project Details

  Description

  Projektaftalen indgået mellem STIL (Styrelsen for It og Læring) og Institut for Didaktik og Digitalisering indeholder afdækning, formidling, udvikling og spredning af materialer om cyber- og informationssikkerhed til grundskolen, gymnasieområdet EUD, FGU og VEU. Projektet løber fra medio 2018-ultimo 2019.

  Key findings

  Afdækket materialer på feltet og behov for materialer, herunder interessentanalyse med vigtige spillere på området.
  Ultimo december '18 er i alt 40 materialer på de respektive uddannelsesområder afleveret til STIL. Foråret 2019 er 6 korte og 2 længere informations-inspirationsvideoer afleveret til STIL. Forår/sommeren 2019 er yderligere 33 materialer afleveret til de respektive områder.
  Efteråret/vinteren 2019 er forskellige fomidlingsmæssige tiltag gennemført fx på sociale medier, i fagblade, til konferencer og møder.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/07/1820/12/19

  Keywords

  • schools, courses and institutions

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.