Project Details

Description

Baggrund
Studiet tager afsæt i det forhold, at professionshøjskoler historisk set er nye videninstitutioner, som samtidigt er særlige og adskiller sig fra traditionelle universiteter ved at varetage professionsuddannelser baseret på ”praksisnær og anvendelsesorienteret” forskning/udviklingsviden (Institutionsloven, 2014; LBK nr. 779 af 08/08/2019).
Målet med FoU-aktiviteter på professionshøjskoler er at styrke uddannelsernes kvalitet og relevans (Lovforslag nr. L 63 (2013-14). Dette vidensmæssige komplekse samspil mellem de tre arenaer: Uddannelse, FoU og professionernes praksis er i sagens natur forskningsmæssigt underbelyst. Endvidere kalder de tydelige politiske og uddannelsesstrategiske diskurser på feltet på nuancerede belysninger af, hvorledes forskellige typer af viden udfolder sig, udvikles og spiller sammen i professionshøjskolernes praksis (Brew & Boud 1995; Griffiths, 2004; (Healey, 2005a og 2005b; Brew 2010; Gerda J. Visser-Wijnveena 2010; Buckley 2011; Jensen og Lund, 2019).
Nærværende studie tager sigte på at bidrage med sådanne praksisnære belysninger.

Layman's description

Professionshøjskoler er historisk set nye viden- og uddannelsesinstitutioner og det forventes at højskolerne fremstiller og anvender viden i et samspil mellem FoU, uddannelser og professioners praksis. Gennem kvalitative studier tæt på professionshøjskolernes praksis tager projektet sigte på at belyse, hvorledes forskellige videntyper kommer i spil i denne treklang mellem FoU, uddannelse og professionspraksis.

Key findings

En række praksisnære videnanalyser, der kan bidrage til dels nye forståelser af, hvorledes forskellige typer af viden udfolder, interagerer og udvikles i praksis i professionshøj-skoler, dels belysninger af såvel muligheder som begræns-ninger i forhold til politiske og uddannelsesstrategiske diskursive forståelser og forventninger på området.
StatusCurtailed
Effective start/end date01/03/2131/12/21

Keywords

  • education, professions and jobs