Video i undervisningen

  • Kjærgaard, Hanne Wacher (Principle researcher)
  • Jelsbak, Vibe Alopaeus (Principle researcher)
  • Nielsen, Lars Mønsted (Co-researcher)
  • Møller, Karen Louise (Co-researcher)
  • Møller, Eval Rud (Co-researcher)
  • Tanderup, Birgit (Co-researcher)
  • Jensen, Thomas Würtz (Co-researcher)

Project Details

Description

"Hensigten med projektet er at etablere passende, teknisk og praktisk håndterbare videoløsninger samt pædagogisk understøttelse heraf med henblik på at øge ikt-inddragelsen i VIAs uddannelser og understøtte digitaliserede læreprocesser.
Perspektiver og nytteværdi
VIA vil gennem dette projekt understøtte og fremme den del af digitaliserede undervisnings- og læreprocesser, som udgøres af videomediet i forskellige former. Videobaseret materiale kan udgøre et væsentligt aspekt ift. adskillelsen af tid og sted og ift. differentieringsmuligheder. Gennem afprøvning i alle højskoler og forankring i CELM sikres det, at den viden, der opnås, er tilgængelig både lokalt og globalt og kan spredes og formidles i et bredt, tværgående perspektiv."
StatusFinished
Effective start/end date01/04/1131/12/11