Video som refleksionsværktøj

  Project Details

  Description

  KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET/AKTIVITETEN
  Pædagoguddannelsens studieordning beskriver, hvordan de studerende på flere moduler og med afsæt i deres portfolio kan arbejde med multi-modale produktioner. Men video er ikke implementeret med synlig effekt i de studerendes portfolio-arbejde.
  ‘Video som refleksionsværktøj’ har til formål at afprøve mulighederne og begrænsningerne i de studerendes arbejde med video. Først og fremmest for at sikre, at Pædagoguddannelsen gør det muligt at efterleve egen studieordning. Dernæst ved at støtte de studerendes læreproces gennem fælles refleksion over konkret praksis, og understøtte sammenhæng mellem de to læringsrum: Praktikstedet og uddannelsesinstitutionen.

  Key findings

  Gode resultater omkring refleksionsdelen i koblingen mellem de studerende, praktikvejlederne og de praktikansvarlige på UCC. Gode muligheder for fastholdelse af pædagogiskpraksis, med mulighed for analyse, refleksion og fremadrettet læring. Gode muligheder for udbredelse af projektet i forbindelse med VU og FoU. I forbindelse med dokumetation, udvikling og forskning i og med praksis.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1701/01/19

  Keywords

  • learning, educational science and teaching

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.