VIDN - Vidensbaseret innovation i dagtilbud

Project Details

Description

Herning Kommune har bedt VIA University College om at hjælpe med at identificere viden på dagtilbudsområdet via forskning og via god praksisviden. På baggrund af denne vidensopsamling og en formidling heraf vil Herning Kommune arbejde med udvikling og afprøvning af forandringsteori på dagtilbudsområdet. Projektet tager bl.a. afsæt i arbejdet med en styrket pædagogisk læreplan og herunder Master for en styrket pædagogisk læreplan.

Layman's description

Projektet arbejder med at opsamle og omsætte viden til praksis om, hvordan god pædagogisk praksis ser ud i dagtilbud.
Short titleVidensbaseret innovation i dagtilbud
AcronymVIDN
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1730/06/18

Collaborative partners

  • Herning Kommune (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • social work
  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.