Project Details

Description

Alsidige kropslige udfordringer er vigtige af en mængde gode grunde: Glæde, sundhed, læring, kultur, kreativitet, medvirkning og så videre. En stigende del af børns bevægelse og aktivitet foregår i institutioner, i skolen og i idrætsforeninger – igangsat og overvåget af voksne. Denne institutionalisering af børns bevægelsesaktiviteter betyder, at visse bevægelsesopfattelser vinder frem på bekostning af andre. Voksnes rationelle ideer om sundhed, læring og præstation står i den sammenhæng i høj kurs – hos de voksne. Ligesom bevægelsesfaciliteter og aktiviteter planlægges efter alverdens sikkerhedsforskrifter. Spørgsmålet er imidlertid, om vi i denne iver har fjernet al den modstand og udfordring fra børnenes hverdag, der gør, at de kan udvikle sig kropsligt, mentalt og kulturelt.
Antologien kredser om, hvordan det farlige, vilde, skræmmende, risikobetonede, kaotiske og ekstreme naturligt kan og bør integreres i børns hverdag. Artiklerne vil fra forskellige vinkler udfordre voksenrollen og eksemplificere, hvordan børns frie, vilde og kreative leg kan blive en del af hverdagen.
Bogen vil indeholde forskningsbaserede artikler med ny viden om vilde bevægelseslege, samt artikler der inkluderer pædagogiske overvejelser i relation til vilde bevægelseslege - fx parkour, slåskultur, stunt og cirkus etc.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1301/09/14

Keywords

  • daycare institutions
  • child culture
  • sports

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.