Virkningsevaluering af caseinddragelse i læreruddannelsens undervisning og praktik

Project Details

Description

Alle undervisere, studerende og elever har erfaret, at udøvelse af lærerfaglig dømmekraft i praktiske situationer kan være mere eller mindre effektiv. Vi ved også, at udvikling af lærerfaglig dømmekraft gennem uddannelsesforløbet kan være mere eller mindre stringent. Som undervisere på læreruddannelsen er det min og mine kollegers erfaring fra undervisning og fra egne empiriske stikprøveundersøgelser blandt studerende, at effektivitet i undervisningen, herunder også håndtering af teori-praksisproblematikken i læreruddannelsen, kan fremmes gennem inddragelse af cases i undervisning og praktik.
For at komme tættere på de kausalforhold, der er med til fremme eller hæmme udvikling af lærerfaglig dømmekraft gennemførte undertegnede i samarbejde med Karsten Agergaard, Jesper Zimmer Wrang og Stig Gissel en virkningsevaluering af caseinddragelse i undervisning og praktik på læreruddannelsens første årgang.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/0930/06/10