Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats for udsatte ledige – Hvordan foregår implementeringen?

Project Details

Description

• Hvordan er implementeringen af den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere foregået siden Kontanthjælpsreformen trådte i kraft i 2014?
• Hvilke barrierer kan opstå, når den virksomhedsrettede indsats implementeres?
• Hvordan omsætter frontlinjemedarbejderne den virksomhedsrettede indsats i praksis?
• Hvilke forskelle og ligheder kan vi få øje på kommunerne i mellem?

Layman's description

Hvordan foregår implementeringen af den virksomhedsrettede indsats? Hvad betyder det for frontlinjemedarbejderne?
Short titleVirksomhedsrettet beskæftigelsesindsats
StatusNot started