Project Details

Description

Brugen af virtuelle prototyper i udvikling og modningen af produkter har endnu ikke vundet indpas i professionerne på erhvervsakademisk niveau.

Dette projekt skal afdække, hvilke værktøjer der er tilgængelige, og hvilke barrierer der er for at tage dem i brug.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.