Vision Denmark klyngens deltagelse i klyngeprogrammet ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”

Project Details

Description

Projektet Vision Denmark omhandler klyngekonsolidering inden for den digitale visuelle industri. The Animation Workshop er partner i og medstifter af Vision Denmark.
Maj 2020 ansøgte Vison Denmark klyngeprogrammet ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”DEB og SIU om midler til den fortsatte konsolidering af klyngen.
Oktober 2020 blev "Vision Denmark - klyngen for den digitale visuelle industri" officielt udpeget og tildelt midler fra klyngeprogrammet.

Formålet med klyngeprogrammet er at styrke virksomheders – og særligt SMV’ers – produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og videninstitutioner, herunder godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS’er), samt andre aktører inden for de relevante erhvervs- og teknologiområder.

Klyngeorganisationen skal være en bærende kraft og understøtte innovation i verdensklasse inden for hele sit respektive økosystem, som ud over virksomheder og videninstitutioner omfatter fx offentlige aktører, investorer og iværksættermiljøer.

For at kunne indfri formålet skal ny viden bringes i anvendelse hos virksomheder indenfor målgruppen i hele landet og koble dem med relevant forskning og udvikling. Det skal ske gennem innovationsfremmende aktiviteter, så virksomhederne rustes til at gribe nye muligheder og håndtere udfordringer knyttet til nye forhold, behov og betingelser på markeder ude og hjemme. Det gælder ikke mindst i forhold til øget digitalisering, den grønne omstilling og omlægning til mere bæredygtighede forretningsmodeller og produktion.


Layman's description

Konsolidering af den nationale klynge Vision Denmark: Erhvervsfremmende aktiviteter for den danske digitale visuelle industri.

Key findings

2500 flere medarbejdere i dansk DVI over 5 år
Stigning fra 5,7 mia. kr. til 10 mia. kr. i årlig omsætning for dansk DVI
Short titleVDK klynge 2021-24
AcronymVDK
StatusActive
Effective start/end date27/05/2031/12/24

Collaborative partners

  • Vision Denmark Creative Business Alliance (lead)
  • Filmby Aarhus (Project partner)
  • FilmFyn (Project partner)
  • Producentforeningen (Project partner)
  • Den Vestdanske Filmpulje (Project partner)
  • Interactive Denmark (Project partner)
  • The Animation Workshop

Keywords

  • Media, communication and languages