Visitation af børn i "gråzonen" mellem almen og specialtilbud

Project Details

Description

Projektet undersøger, hvorfor nogle børn i daginstitutioner visiteres til specialtilbud, imens andre børn, som på papiret kan have de samme vanskeligheder starter i en almindelig folkeskole. Det handler om de børn, som befinder sig i den såkaldte ‘gråzone’, hvor det ikke er givet på forhånd, om de skal knyttes til et almen- eller et specialtilbud. I projektet følger vi seks børn i foråret 2022, frem mod den endelige visitation, hvor det afgøres om børnene skal starte i alment skoletilbud til august 2022.

Målet med projektet er tilvejebringe viden om hvilke faktorer, logikker og aktører, der reelt påvirker processer og beslutninger, og hvordan.
StatusFinished
Effective start/end date03/01/2230/06/22

Keywords

  • social work and social conditions
  • children and youth