Visuelle metoder og digitale teknologier på det socialpædagogiske område

Project Details

Description

Udvikling af en metodebog til det specialpædagogiske område med inddragelse af studerende på pædagoguddannelsens modul 12

Pædagoger har i stigende grad brug for at tilegne sig metoder, som kan bruges til at afdække den enkelte borgers behov og ønsker. Her finder antropologisk metode anvendelse, idet videnskaben bidrager med redskaber og tilgange, som netop kan afdække dette i det pædagogiske felt.
Der er dog forskel på den faglitteratur, som antropologer bruger, og den litteratur som er brugbar hos pædagoger. I forhold til specialområdet er litteraturen på både det antropologfaglige og det pædagogisk antropologiske område fattig. Blot enkelte artikler danner grundlag for, hvordan pædagoger i dag kan benytte feltarbejde som en del af deres pædagogiske arbejde med mennesker med nedsat funktionsevne (fx Højmark 2008), og færre hvordan man ved hjælp af digitale hjælpemidler kan få indsigt i disse menneskers hverdagsliv.

Dette projekt ønsker at dække dette hul i den eksisterende metodelitteratur ved

1) at teste brug af digitale teknologier såsom brug af kamera, videofilm og Ipads i interviews samt

2) at publicere en metodebog, som finder direkte anvendelse i det pædagogiske arbejde på specialområdet.

StatusFinished
Effective start/end date13/04/1504/01/16

Keywords

  • special needs education
  • digitalization