Project Details

Description

UC NatNet, NTS-centeret og professionshøjskolerne er gået sammen om at financiere et udviklingsprojekt om udarbejdelsen af en webbaseret antologi med artikler om naturfagsdidaktiske temaer, der egner sig til brug i læreruddannelsen. Webantologien placeres på NTSnet.dk som administreres af NTS-centeret. Antologien opbygges som en hjemmeside med faner med hver sit tema. Antologien bliver en dynamisk vidensressource med artikler, linkssamling etc. som revideres med jævne mellemrum efter nærmere aftalt procedure, og når der findes penge til det. Webantologien bliver frit tilgængeligt for alle studerende. Webantologien præsenteres på Big Bang 2014.
StatusFinished
Effective start/end date14/05/1331/03/14

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.