WorldFLEXhome i VIA EnergyPark Horsens

  • Thomsen, Knud Bo Riisbjerg (Co-researcher)
  • Thomsen, Anders (Principle researcher)
  • Christensen, Per (Co-researcher)
  • Sørensen, Anders Bach (Principle researcher)
  • Frydensbjerg, Niels Lauge (Co-researcher)

Project Details

Description

WorldFLEXhome, Teknologisk Institut og Bygningskonstruktøruddannelsen på VIA UC indgår et formelt samarbejde, om undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark så vel som internationalt indenfor området industrialiseret bæredygtigt energieffektivt byggeri.

Samarbejdet konkretiseres kontinuerligt i den strategiske samarbejdsgruppe. Indledningsvist omfatter samarbejdet følgende konkrete tiltag:

I 2012 opfører WorldFLEXhome en industrialiseret bygning på Campus Horsens, som er delvist finansieret af Teknologisk Instituts (Nordic Innovationcenter) med 1/3 (431.886 NOK til materialeforbrug) og med 2/3 af VIA UC.
Bygningen er 1. generation og målet er at WorldFLEXhome (herunder system-leverandører) i samarbejde med Teknologisk Institut, Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA UC og andre relevante tekniske og merkantile uddannelser i VIA løbende skal arbejde med produktudvikling, -testning og -modning af de integrerede systemløsninger.
StatusFinished
Effective start/end date15/03/1201/05/13

Keywords

  • architecture
  • sustainable construction
  • construction

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.