Øvelse: bevægelse og eksistentiel læring i børnehaven

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyResearch

Abstract

Børn bruger meget af deres tid på at lære at gå, løbe, cykle og på at lære at gynge – højt. Børn er hele tiden i færd med at lære nyt, der er tusind ting, de gerne vil kunne. Inden nye færdigheder er lært, skal de prøve det mange gange. Gentagelse på gentagelse. Børn bruger meget af deres tid og energi på at øve sig.
Anført af den tyske filosof Peter Sloterdijk er der de senere år kommet et fornyet fokus på, at øvelse er et grundlæggende træk ved det at være menneske. Sloterdijk mener, at mennesket er dømt til at øve sig. Det er et eksistentielt vilkår (Sloterdijk, 2013). Øvelse kan derfor karakteriseres som en naturlig proces for barnet, og selvom det i store træk er en proces, der overlades til barnet selv, bidrager voksnes opmuntring, forevisning og trøst også til, at børnenes øvelse falder succesfuldt ud.
Hensigten med dette kapitel er at undersøge og nuancere øvelsesbegrebet, i forhold til hvordan øvelse udfolder sig og kan forstås i pædagogisk praksis. Vi forstår øvelse som aktiviteter, hvor mennesker tilstræber at forbedre deres formåen gennem gentagelse (Aggerholm, Standal, Barker og Larsson, 2018). Øvelse er imidlertid ikke bare en logisk og fornuftspræget proces, det er også en eksistentiel og kropsligt forankret proces. Øvelsesprocessen er ikke blot instrumentel, den er også en umiddelbar, undersøgende og sanselig måde at være menneske på.
Vi er interesserede i, hvordan børnehaven giver børnene mulighed for at fordybe sig i sådanne øvelsesprocesser, og hvordan de voksne støtter og assisterer børnene heri. På baggrund af et korttidsetnografisk feltarbejde foreslår vi en skelnen mellem forskellige måder, som pædagoger kan være sammen med børn på, og som kan bruges i arbejdet med at støtte børns øvelsesprocesser. Disse måder beskrives som samhandlingsformer. Kapitlet indeholder desuden en diskussion af øvelse i relation til læringsbegrebet.
Original languageDanish
Title of host publicationSans for bevægelse : livsnerven i pædagogisk arbejde
EditorsOle Lund, Jens-Ole Jensen
Number of pages18
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication date2020
Pages115-131
ISBN (Print)9788741274942
Publication statusPublished - 2020

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs
  • health, nutrition and quality of life
  • children and youth
  • schools, courses and institutions

Cite this