Adaptivitet og fleksibilitet: Regnestrategier i de yngste klasser

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Regnestrategier har betydning for elevens udvikling i matematik gennem hele skoleforløbet. Regnestrategier er en indikator for tal- og regneforståelse, og der er en veldokumenteret sammenhæng med udpræget brug af tællestrategier og risiko for senere matematikvanskeligheder. I denne artikel afdækker jeg begrebet regnestrategier og kommer med eksempler fra min egen forskning om elevers brug af regnestrategier til etcifret addition fra 1. til 4. klasse. Perspektiverne til undervisningen er, at den bør fokusere på tal- og regneforståelse og sigte mod at udvikle adaptiv ekspertise, dvs. at eleven behersker et bredt udsnit af strategier og kan anvende disse adaptivt og fleksibelt.
Original languageDanish
JournalMONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
Issue number2
Pages (from-to)7-23
Number of pages17
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - Jun 2022

Keywords

  • mathematics

Cite this