Adventurous learning: Et nordisk friluftslivs perspektiv

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Denne artikel tager udgangspunkt i en skelnen mellem traditionelt nordisk friluftsliv, som i højere grad praktiseres i Norden og moderne friluftsliv (Adventure Education), som i højere grad praktiseres i de engelsksprogede lande. I traditionelt nordisk friluftsliv står naturoplevelsen, turbegrebet, tur efter evne, formidling og friluftsvejledning centralt (bl.a. Bentsen 2009, Tordsson 2005), mens personlig udvikling, korte kurser, iscenesatte højrisiko- og grænseoverskridende aktiviteter karakteriserer Adventure Education traditionen (Bentsen 2009). Ligesom vi i Danmark diskuterer og reflekterer over friluftslivets hvad, hvorfor og hvordan (fx Bentsen 2009; Andkjær 2005), ses der også en tendens til at flere “outdoor educators” i de engelsksprogede lande stiller spørgsmål til egen praksis (bl.a. Beames 2006; Loynes 1998). Der argumenteres bl.a. for en pædagogik, hvor adventurous learning står mere centralt (Beames & Brown 2016). Dette perspektiv inddrager vi i vores tænkning om nordisk friluftsliv. Formålet med artiklen er at redegøre for, hvordan adventurous learning kan bruges som refleksionsramme i fht. studerende på pædagog-, lærer og friluftsvejlederuddannelsens læring før, under og efter en friluftstur. Adventure kan som begreb forstås bredt. Tidligere er det brugt om store opdagelsesrejsende som Fridtjof Nansen. De udforskede ukendte områder med livet som indsats. Beames og Brown (2016) argumenterer for, at adventure kan forstås på mange måder - og at det både kan være individuelt og kulturelt forankret. Et “adventure for mig”, behøver ikke at opleves som et “adventure for dig”. En persons tidligere oplevelser og erfaringer har indflydelse på om en person har oplevelsen af et adventure. Det er ikke selve aktiviteten, der gør noget til et adventure, men måden den udøves på. Som følge af det mangfoldige adventurebegreb bruger de to forfattere derfor bevidst terminologien “adventurous”. Med adventurous menes “åben for, involverende, ny og udfordrende metode eller oplevelse” (Ibid. s. 9). I deres forståelse af “adventurous” indgår 4 elementer: 1) autencitet, 2) handlekompetence, 3) lærings uvished og 4) viden og færdigheder
Original languageDanish
Article number8
MagazineDansk Friluftsliv
Issue number105
Pages (from-to)20-24
Number of pages5
ISSN0909-0614
Publication statusPublished - 2018

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this