Afgangselevers faglige læsning på internettet

Helle Bonderup Grene, Henny Dalsgaard Stouby

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

Abstract

I et videnssamfund er det vitalt, at borgerne er i stand til kvalificeret at søge og vurdere information, men nyere forskning viser, at ”Googlegenerationen” ikke er blevet bedre til at færdes på internettet, selvom de er vokset op med adgang til dette.

Meget tyder på, at eleverne stadig er for overladt til sig selv, når de anvender internet til faglig læsning, og at undervisningen ikke tilbyder et tilstrækkelig godt stillads for deres læseproces.

Den sociale skævhed i tilegnelsen af it-kompetencer udgør efter vores mening et centralt demokratisk problem. Det vil være af afgørende betydning, at eleverne, når de forlader skolen, kritisk kan afgøre afsenderforhold, og forholde sig til, hvorledes tekster sprogligt søger at påvirke læseren.

Vi vil derfor i vores projekt fokusere på begrebet kildekritik. Kildekritisk kompetence i forbindelse med brug af internettet i den faglige læsning i skolen er kun sparsomt afdækket på dansk grund. Mange påpeger problemet, men få går tæt på problemstillingen i et socialt lys.

Original languageDanish
PublisherNationalt Videncenter for Læsning
Publication statusPublished - 2009

Cite this