Afprøvning af et sundhedspædagogisk koncept målrettet voksne med psykisk sygdom i region Syddanmark – fokus på kompetenceudvikling af professionelle. Projekt ’Livsstilsguide i praksis (2015-2017)’: Projektet knytter sig til temaerne social ulighed i sundhed, sundhed gennem partnerskaber og sundhedskommunikation – vejen til øget lighed i sundhed

Nana Folmann Hempler, Regitze Saurbrey Pals, Lone Oest, Vinie Diana Hvidbak Levisen

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearch

20 Downloads (Pure)

Abstract

Særlig læring/særlig succes
Behovsafdækningen i projektet peger på, at der er behov for at styrke professionelles kompetencer til at samarbejde med voksne med psykisk sygdom om sundhed. Nærværende projekt viser, at professionelle kan styrke samarbejdskompetencer vha. undervisning.
Baggrund
Voksne med alvorlig psykisk sygdom dør 15-20 år tidligere end den øvrige danske befolkning bl.a. som følge af livsstilssygdomme. Region Syddanmark har fokus på udvikling af professionelles kompetencer mhp. at fremme sundhed og trivsel hos mennesker med psykisk sygdom. Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og Steno Diabetes Center Copenhagen har indgået et partnerskab om et tre-årigt projekt ”Livsstilsguide i praksis”. Projektet har gennem brugerdrevet innovation aktivt involveret voksne med psykisk sygdom, deres pårørende og professionelle i udvikling af et sundhedspædagogisk koncept. Konceptet, som består af 2 teoretiske modeller og 7 værktøjer, kan anvendes i sundhedsaktiviteter. På baggrund af det sundhedspædagogiske koncept har UC Syd udviklet et uddannelsesprogram for professionelle, som har til formål at forbedre professionelles kommunikationsform og samarbejdskompetencer Ved spørgeskemaer, interviews og observationer undersøges det, hvordan 150 professionelle integrerer nye sundhedspædagogiske værktøjer i praksis herunder fokus på barrierer og facilitatorer.
Målgrupper
Voksne med psykisk sygdom, der har diabetes/i risiko for at udvikle diabetes eller følgetilstande af diabetes. Professionelle der arbejder med sundhedsaktiviteter i relation til målgruppen.
Centrale aktiviteter
Udvikling af koncept med brugere (2015)
Udvikling og afholdelse af uddannelsesprogram for professionelle (2016 og 2017)
Justering af koncept (2016)
Feasibility test af koncept (2016 og 2017)
Forventninger til resultater/effekter
Der er udviklet en programteori. Ifølge denne forventes det, at professionelle anvender værktøjer, modeller og tilgang i praksis.
Faktiske resultater – og hvorfor projektet/indsatsen opfattes som en succes
Interviewdata og spørgeskemadata peger på, at professionelle har afprøvet værktøjer og modeller i praksis. 89,3% af professionelle (n=49) vurderer, at deres kompetencer til at samarbejde med målgruppen er blevet forbedret. 93,5% mener, at værktøjerne fungerer hensigtsmæssigt til deres målgruppe.
Proces – inkl. evt. barrierer/løsninger og justeringer i forhold forventninger
Ikke alle professionelle har implementeret konceptet i praksis pga. manglende ressourcer eller opbakning fra ledere. Kun 27,7% af professionelle har drøftet implementering af konceptet med deres leder. Uddannelsesprogrammet i 2017 er tilrettelagt med større inddragelse af ledere.

Original languageDanish
Publication date16 Oct 2017
Number of pages1
Publication statusPublished - 16 Oct 2017

Cite this