Afrapportering af fokusgruppeinterview vedrørende studiegruppesamarbejde på den netbaserede socialrådgiver- og administrationsbacheloruddannelse

Mads Meiltoft Jørgensen, Klaus Debel-Hansen, Godette Merete Schledermann Walmod

Research output: Other contributionOtherpeer-review

Abstract

I denne interviewundersøgelse har vi afdækket, hvordan studerende fra henholdsvis administrationsbacheloruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen på UCL oplever, at deres studiegruppe samarbejde bliver udfordret og understøttet. Til undersøgelsen har vi anvendt fokusgruppeinterview som metode og har foretaget interview med en gruppe fra hver afuddannelserne. Gennem vores undersøgelse har vi fået belyst og diskuteret, hvilke udfordringer de studerende oplever vedrørende deres samarbejde, samt hvordan underviserne kan støtte de studerendes samarbejde. Konklusionen er, at de studerende oplever, at deres betingelser for samarbejde bliver udfordret af uhensigtsmæssigt struktur og manglende forventningsafstemning.Derudover påvirker de studerendes forskellige prioritering af studiet samarbejdet negativt. Undersøgelsen påviser et behov for mere feedback og facilitering. Endelig kan det konkluderes, at de studerendes samarbejde udfordres af, at nogle studiegrupper primært mødes digitalt og ibegrænset omfang. Slutteligt kommer vi med en række anbefalinger til uddannelserne på baggrund af konklusionen.
Original languageDanish
Publication date2021
Publication statusPublished - 2021
Externally publishedYes

Cite this