Afvandingsteknikker

Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

894 Downloads (Pure)

Abstract

Kompendiet beskriver metoder til afvanding af parcelhuse og parcelhusgrunde. Der beskrives metoder til afvanding af tage med hældning og flade tage, herunder dimensionering af tagrender og nedløb. I kompendiet er et eksempel på dimensionering af regnvandsledninger fra parcelhusgrund.
Der beskrives krav til forskellige brønde og rør, herunder størrelser, lægningsdybde og fald på rør. I kompendiet er en beskrivelse af de forskellige metoder til LAR (lokalafledning af regnvand), herunder grønne tage, faskiner, regnbede m.m. Bagerst i kompendiet er vist en plantegning og en snittegning på, hvordan man kan afvande en parcelhusgrund.
Original languageDanish
Number of pages21
Publication statusPublished - 2017

Keywords

  • construction, environment and energy

Cite this