Analysearbejdets glødende øjeblikke

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Informeret af postkvalitativ metodologi, der vrider klassiske metodebegreber og har ambitioner om at skabe viden på nye måder, udfolder artiklen en forståelse af håndskrevne feltnoter som affektive data, der ´gløder´ (MacLure 2013b), hvor data ikke tænkes som rene repræsentationer af en statisk sandhed om et fænomen, men som noget, der formes i multiple intra-aktioner mellem forskersubjekt, forskningsspørgsmål, feltet og teorier. Spørgsmål om hvad data er, hvordan data analyseres, forskersubjektets position og det studerede fænomen vikler sig således sammen og ind i hinanden. I forlængelse af denne hovedpointe formuleres en analysestrategi om at dvæle ved analysearbejdets affektive øjeblikke – eksempelvis at dvæle ved en forundring om, hvilke affekter, der cirkulerer i sjuskede og hurtigt håndskrevne feltnoter, og hvilke kvalitative forskelle, der er mellem håndskrevne og renskrevne noter. Med afsæt i et feltarbejde om nye skoleklasser i udskolingen udfoldes afslutningsvist, hvordan dataproduktion, analysearbejde og skolens affektive dimensioner væver sig sammen.
Original languageDanish
Article number1
JournalDansk pædagogisk Tidsskrift
Volume2022
Issue number2
Pages (from-to)9-24
Number of pages11
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - 30 Jun 2022

Keywords

  • research designs, theory and method
  • children and youth
  • learning, educational science and teaching

Cite this