Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens

Gunhild Waldemar, Bodil Gramkow Andersen, Anna Aamand, John Brodersen, Trine Holt Clemmensen, Elsebeth Tove Iversen, Tor Sundberg, Oda Jakobsen, Lea Munk Staugaard, Ann Vilhelmsen, Gitte Kirkegaard, Lotte Kofoed Hansen, Jakob Bro, Maj-Britt Joost, Inge Elmshøj Thorup, Charlotte Grøndahl, Line Sønderby Christensen, Dorte From, Lars Grunnet, Rikke Harmfeldt

Research output: Book/Report/clinical guidelinesReportCommunication

Abstract

Disse anbefalingerne har til formål at skabe trivsel for borgere med demens og deres pårørende via øget sammenhæng i forløbet og ved at understøtte en ensartet høj kvalitet i diagnostik, udredning, behandling, pleje, omsorg og opfølgning.
Anbefalingerne henvender sig til ledere, planlæggere og sundhedspersonale, der beskæftiger sig med personer med demens i kommunerne, på sygehuse, i almen praksis samt i speciallægepraksis.
Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af satspuljeaftalen for sundhedsområdet for 2016-2019, hvor regeringen og satspuljepartierne afsatte midler til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 2025.
Anbefalingerne skal forstås og implementeres i sammenhæng med den generelle udmøntning af demenshandlingsplanen, og dertil hørende puljemidler, samt øvrige initiativer i handlingsplanen. Anbefalingerne angiver faglige og organisatoriske rammer hvor inden for opgaven bedst kan løses. Anbefalingerne kan indarbejdes i lokale instrukser og vejledninger samt i de regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for personer med demens. Det er
således forventningen, at regioner og kommuner orienterer sig i anbefalingerne og vurderer, om de giver anledning til at tilpasse den lokale tilrettelæggelse og udførelse af indsatser til personer med demens.
Sundhedsstyrelsen er blevet rådgivet af en arbejdsgruppe nedsat til formålet. Arbejdsgruppens kommissorium og medlemmer fremgår af bilag 1 og 2.
Original languageDanish
PublisherSundhedsstyrelsen
ISBN (Electronic)978-87-7014-066-9
Publication statusPublished - 1 Oct 2020

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • disease, health science and nursing

Cite this