Anerkendende relationer - ka det nytte - en samling praksisfortællinger: Et udviklingsprojekt i samarbejde mellem 7 af Herning kommunes institutioner og VIA UC

Hanne Lundberg Toft, Jette Åbo Frydendahl (Editor)

Research output: Other contributionOtherResearch

Abstract

I dette lille skrift fremlægger 6 institutioner, der alle har deltaget i praksislæringsprojektet "Anerkendende relationer - Ka det nytte?" deres praksisfortællinger. Praksislæringsprojektet er en del af herning kommunes kvalificering af dagtilbudspersonalet i forhold til arbejdet med udsatte børn. Projektet er financieret af herning kommunes pulje til højnelse af kvalitet i dagtilbud (kid 3) og har strakt sig over hele 2008. Projektets fokus har været, at kvalificere deltagernes læring i forhold til at arbejde med anerkendende relationer. Intentionen med projektet var, at der skulle være en meget tæt sammenhæng mellem teori/ny viden og pædagogisk praksis, således at den nyerhvervede viden blev forsøgt anvendt i den daglige pædagogiske praksis. Der har desuden været lagt vægt på, at det ikke nødvendigvis skulle være store strukturændringer, men små ændringer og refleksioner herover, der kunne medvirke til at få øget indsigt i den anerkendende tilgangs muligheder, i forhold til arbejdet med ressourcesvage og udsatte børns udviklingspotentiale. De medvirkende institutioner har selv valgt og udarbejdet deres praksisfortællinger, der er blevet redigeret af Hanne Toft og Jette Åbo Frydendahl, begge fra VIA UC. "Hjælp os til at blive bedre til at anerkende de små succes'er for så åbenbares det, at det ká nytte".
Original languageDanish
Publication date2008
Place of PublicationHerning
PublisherVIA University College
Number of pages24
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Cite this