Anmodning om lektorbedømmelse: Brudstykker af en adjunkts refleksioner

Research output: ThesisLector qualification materialsCommunication

Abstract

Anmodningen er inddelt i tre dele med i alt 5 afsnit. I DEL 1´s afsnit 1 vil jeg i et samtidsperspektiv reflektere over mit opdrag som ansat på en professionshøjskole som samfundsmæssig politisk rammesat institution. Jeg vil bl.a. reflektere over dens modulisering og kompetencemålstyring, og hvad jeg som underviser i læreruddannelsen skal vide og kunne for at uddanne lærere. I afsnit 2 fortæller og reflekterer jeg videre over min professionsbiografi..
I DEL 2 reflekterer jeg over mine undervisningsopgaver. I afsnit 3 med nedslag i min planlægning og gennemførsel af INTRO-modulet i trainéelæreruddannelsen, hvor de ny-ankomne trainéelærerstuderendes indtræden på læreruddannelsens scene er mit omdrejningspunkt, idet jeg fokuserer på refleksioner over anerkendelse af de studerendes læringsforudsætninger. I DEL 2´s afsnit 4 reflekterer jeg over undervisning i den Pædagogisk diplomuddannelse med nedslag i Praktikvejleder til læreruddannelsen. De faglige omdrejningspunkter er praksisteori og transfer, som jeg reflekterer i forhold til mine metodevalg, som jeg integrerer i en didaktisering af studieaktivitetsmodellen. I anmodningens DEL 3 reflekterer jeg i afsnit 5 over mine pædagogiske udviklingsaktiviteter med nedslag i udviklingsprojektet Tværprofessionelt didaktikværksted. Ud over redegørelse for projektets forsknings- og vidensgrundlag reflekterer jeg over projektets evalueringsproblematik og udbytte. Anmodningen inddrager i sine afsnit relevante internationale og internationale udviklingstendenser og forskningsresultater. Anmodningens dele og afsnit kan læses adskilt, men er skrevet ud fra et ønske om sammenhæng.
Original languageDanish
Supervisors/Advisors
  • Nielsen, Niels Grønbæk, Supervisor
Publication statusPublished - 3 Dec 2018

Cite this