Anvendeligheden af ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale-Revised) til vurdering af de materielle og de sociale rammer i danske børnehaver med fokus på 5-6årige børns muligheder for at være fysisk aktive

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Inaktivitet og overvægt, også blandt børnehavebørn, er i stigende grad et problem i det moderne samfund (Timmons et al. 2007). Børn mellem 3 og 6 år tilbringer en stor del af deres vågne tid i børnehaver, og netop børnehaven synes at have afgørende effekt på hvor fysisk aktive børn er (Grøntved et al. 2009). Formålet med dette projekt er at undersøge om ECERS-R (Harms; Clifford & Cryer 1998) er en anvendelig metode til at observere og vurdere kvaliteten af de sociale og de materielle rammer for 5-6-årige børn i danske børnehaver, med særlig fokus på børns muligheder for at være fysisk aktive. I projektet indgår 43 børnehaver i Odense Kommune, heraf tre Idrætsbørnehaver og 40 andre børnehaver.
Resultatet af vurderingerne i projektet er at alle børnehaverne ligger i den øverste fjerdedel af ECERS-R skalaen, og tilbyder børnene fra gode til vældig gode muligheder for at være fysisk aktive, men at der er brug for mere dybtgående undersøgelser for at kunne vurdere om de muligheder der er, anvendes optimalt af det pædagogiske personale.
Konklusionen er at ECERS-R metoden kan anvendes i Danmark, når der tages forbehold for at det er en amerikansk metode, der i sit afsæt vægter skoleforberedende aktiviteter og indlæring højere, end det er tradition i danske børnehaver og at spredningen mellem de højest og de lavest scorende børnehaver i Odense er forholdsvis begrænset.
Original languageDanish
JournalPædagogisk psykologisk tidsskrift
Issue number6
Pages (from-to)498-539
Number of pages41
ISSN1903-0002
Publication statusPublished - 2011

Cite this