Anvendelse af demensfilm i praksis: En evaluering af dvd-bokssættet ”Liv i minderne”

Research output: Book/Report/PhD thesisReportResearch

Abstract

VIA UC har gennemført en evaluering af demensfilmene ”Liv i minderne”, som blev til i et samarbejde mellem Retrospect Film, Socialstyrelsen og VIA UC. Filmene er målrettet mennesker med demens og tager udgangspunkt i reminiscensmetoden. Formålet med evalueringen var at vurdere filmenes anvendelighed i forhold til at genkalde minder og skabe samtale, samt at indhente viden om filmenes anvendelsesmuligheder i demensomsorgen. Evalueringen indeholdt en afprøvning af filmene på syv plejecentre i fem kommuner og en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview med plejepersonalet. Som supplement til disse metoder blev der gennemført direkte observationer af mennesker med demens, mens de så filmene. Endelig blev filmene afprøvet af pårørende til hjemmeboende demente fulgt op af et kvalitativt interview med de pårørende.
Fra alle fire evalueringsmetoder er der belæg for, at filmene kan anvendes til at fremkalde minder og skabe samtale, og at de dermed kan anvendes på lige fod med øvrigt reminiscensmateriale. Evalueringens konklusioner kan sammenfattes til, at hvis filmene fanger personen med demens, så virker de godt og er lette at anvende i hverdagen sammenlignet med eksempelvis erindringskasser.
Original languageDanish
Place of PublicationOdense
PublisherServicestyrelsen
Number of pages30
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • dementia

Cite this