Anvendelse af grønne omgivelser i ergoterapeutisk praksis

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractCommunication

Abstract

Baggrund: I Danmark er der af ergoterapeuter i de senest år blevet etableret flere tilbud, hvor naturen anvendes i interventionen både indenfor social- og sundhedsområdet. Der ses en stor variation i de forskellige tilbud både i forhold til valget af uderum, hvilke aktiviteter der udføres, samt hvilke målgrupper tilbuddet er tilrettelagt til. Den danske og internationale evidens omkring anvendelsen af natur og uderum i en ergoterapeutisk praksis og betydningen heraf for den enkelte persons opnåelse af fysisk og mental velvære er mangelfuld.
Formål: Formålet med studiet er at opnå viden om uderummets bidrag til fysisk og mental velvære hos personer, som deltager i en ergoterapeutisk intervention med aktiv anvendelse af uderum. 
Metode: Et multi-casestudie. På baggrund af kategorier i det moderne danske friluftsliv; naturliv og naturvejledning, traditionelt nordisk friluftsliv, friluftsaktiviteter i naturen og udfordringsaktiviteter i naturen (Andkjær, 2005) udforskes og analyseres der på fire cases. Der udforskes og analyseres en case med en særligt tilrettelagt aktivitet fra hver af de forskellige uderumskategorier. Empirien udgøres af fotos taget af case-personerne i interventionen og logbogsnotater udført af ergoterapeuter, som informerer ind i interviewguiden til efterfølgende semistruktureret interview af case-personerne. Der foretages en datastyret tværgående indholdsanalyse.
Resultater og konklusion: Resultaterne fra studiet er en detaljeret praksisbaseret viden omkring uderummet betydning for case-personerne. Studiet giver viden om, hvordan case-personerne oplever uderummets betydning for deres fysiske og mentale velvære og giver mulighed for at beskrive fænomener på tværs af forskellige tilbud. Studiet kan samtidig inspirere til brug af uderummet forskellige ergoterapeutiske praksisser.
Nøgleord: Uderum, natur, ergoterapi, multi-casestudie

Referencer:
Andkjær, S. Dansk friluftsliv i det 21. århundrede – perspektiver på udvikling i dansk friluftsliv.
Original languageDanish
Publication date2 Jun 2022
Publication statusPublished - 2 Jun 2022
EventERGO22 - Nyborg Strand – Hotel og Konferencecenter, Nyborg, Denmark
Duration: 1 Jun 20222 Jun 2022
https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/deltag-i-fagkonferencen-ergo22-styrket-forskning-styrket-praksis

Conference

ConferenceERGO22
LocationNyborg Strand – Hotel og Konferencecenter
Country/TerritoryDenmark
CityNyborg
Period01/06/2202/06/22
Internet address

Keywords

  • case studies
  • occupational therapy

Cite this