Arbejdsnotat med anbefalinger og arbejdsspørgsmål vedrørende danske, skandinaviske og udenlandske erfaringer med inddragelse af studerende i forskning- og udvikling

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearch

Abstract

Professionshøjskolesektoren er ny, små ti år, og forskningen i sektoren endnu nyere - bare fem år. Vi står ikke på skuldrene af fortidens giganter i forhold til danske erfaringer med at inddrage studerende fra menneskeprofessionerne i forskningsprocesser. I vores arbejde med at blive klogere på "realistisk og relevant inddragelse af studerende i FoU-aktiviteter" har vi derfor også kigget på udlandet og på universiteterne i ind- og udland. To danske forskere (Damsholt & Sandberg) har peget på at forståelser af forskningsbegrebet er en indgang til at forstå, hvad der dels lader sig italesætte som forskning, dels hvad der kan igangsættes af aktiviteter og hvilke roller det indebærer. De taler om syn på forskning, som er kendetegnet ved et: adskillelsesrationale; at forskning og undervisning hører til i to forskellige rum (med to forskellige koder) helhedsrationale; at forskning og undervisning kan og bør fungere sammen og det er til begge aktiviteters fordel investorrationale; at undervisning er en specialiseret vej mod forskning læringsrationale; at forskning er en vej mod at lære på en særlig måde (og dermed som undervisning en måde at tilegne sig et felt og en identitet på). Den tænkning, man givet med nogen ret vil kunne hævde,er gængs i UC-sektoren, og som bla Danmarks Evalueringsinstitut også i sin undersøgelse fra 2017 om “Forskning og udvikling på professionshøjskolerne som vej til uddannelseskvalitet” (Eva 2017) peger på, kan placeres ift helhedsrationalet ovenfor; et vidensflow mellem forskning, undervisning og praksis er til gavn for alle tre felter (EVA 2017: 11). Dette er givetvis også rationalet bag det opdrag, vi har fået, som danner baggrund for dette arbejdsnotat.. I notatet søger vi - på meget kort plads - at formidle danske, skandinaviske og internationale erfaringer med at inddrage studerende i uddannelse i forskning- og udviklingsprocesser. Formidlingen er resultatet af en række databasesøgninger, vi har foretaget og som vi gør rede for i bilag A. De endelige referencer, som er endt som baggrund for dette korte papir er placeret i bilag B.
Original languageDanish
Publication date1 Nov 2018
Number of pages7
Publication statusPublished - 1 Nov 2018

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs

Cite this