At bevæge sig dybere ind i lærestoffet: Hvordan kan kropslig bevægelse understøtte elevers boglige læring?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthology

Abstract

I denne artikel vil jeg - på baggrund af filosofiske perspektiver der tager udgangspunkt i menneskets kropslige og praktiske forankring i verden - argumentere for, at bevægelse af kroppen er helt afgørende for, at læring kan finde sted. Men skal bevægelse og faglig læring gå hånd i hånd, skal målet ikke kun være at aktivere store muskelgrupper og skabe øget energiomsætning. Fokus bør være på, hvordan bevægelse kan bringe eleverne i intim kontakt med lærestoffet, og få stoffet og elevernes hidtidige kropslige erfaringer til at gå i forbindelse med hinanden, således at meningen med lærestoffet bliver kropsligt og kinæstetisk oplevet af eleverne. Skal bevægelsesaktiviteter understøtte faglig læring er det således ikke kun et spørgsmål om, hvor lang tid aktiviteterne varer, eller med hvilken fysisk intensitet de udføres, men i høj grad også et spørgsmål om at bevæge eleverne – rent kvalitativt - ind i lærestoffet. Intentionen med artiklen er således at redegøre for kropslige bevægelsers betydning for læring, samt undersøge, hvad der skal til for, at bevægelsesaktiviteter i forbindelse med boglig undervisning kommer til at understøtte, at eleverne forholder sig kinæstetisk til lærestoffet (dvs. afprøver det kropsligt og praktisk) og at lærestoffet først og fremmest forankres i elevernes konkrete gøren og kunnen.
I det følgende vil jeg starte med at vise, hvordan kropslige bevægelser hidtil har spillet en perifer rolle i den dominerede tænkning om læring, samt introducere en tænkning om læring, hvor bevægelse forstås som en central og grundlæggende forudsætning for læring. Herefter vil jeg præsentere studier, der eksemplificerer, hvordan bevægelse hos både eleverne og læreren kan understøtte elevernes boglige læring. I den resterende del af artiklen vil jeg - på baggrund af artiklens teoretiske ståsted – introducere måder at gribe undervisningen an på, som kan bidrage til, at kropslig bevægelse og kinæstetisk udforskning bliver en integreret, meningsfuld og understøttende del i den boglige undervisning.
Original languageDanish
Title of host publicationMotion og bevægelse i skolen
EditorsJens Ole Jensen, Henrik Tårsted Jørgensen, Esben Stilund Volshøj
Number of pages16
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication dateJan 2018
Pages39-54
ISBN (Print)978-87-412-6883-5
Publication statusPublished - Jan 2018

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this

Lund, O. (2018). At bevæge sig dybere ind i lærestoffet: Hvordan kan kropslig bevægelse understøtte elevers boglige læring? In J. O. Jensen, H. Tårsted Jørgensen, & E. S. Volshøj (Eds.), Motion og bevægelse i skolen (pp. 39-54). Hans Reitzels Forlag.