At bygge bro mellem idrætslæreruddannelse og idrætsundervisning i skolen - en (u)mulighed?

Andreas Bolding Christensen, Emilie Nykjær Rasmussen

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearchpeer-review

Abstract

“Det er simpelthen ikke særlig overførbart til hvad vi skal bruge det til i folkeskolen. Jeg føler, at det vil være svært at lave et godt forløb (med den teori, som de skal lære i folkeskolen og ikke den teori, vi skal lære)”
Således formulerer en lærerstuderende sig i sin evaluering af et modul i idræt på læreruddannelsen i Odense. Citatet giver et billede af, at det er svært for de studerende at skabe transfer mellem det indhold, de bliver præsenteret for på idrætslærerstudiet og deres kommende undervisningspraksis. Transfer er når viden og færdigheder opnået i én sammenhæng kan overføres til at handle kvalificeret i andre sammenhænge (Wahlgren & Aarkrog, 2012). Idrætslæreruddannelsens andenordensdidaktik handler om planlægning, gennemførsel, analyse og udvikling af undervisning med de kommende idrætslæreres undervisning for øje og synliggørelse af forbindelser herimellem (Isskov, 2020). Alligevel peger national og international forskning på, at idrætslærerstudiet ikke ændrer de studerendes opfattelse af, hvad god idrætsundervisning er (Larsson, 2013, Hansen, 2017). Ydermere argumenterer Kjersti Mordal Moen (2011) for, at de idrætslærerstuderende hverken “rystes eller forstyrres” i løbet af deres uddannelse, hvilket resulterer i, at de blot reproducerer den idrætsundervisning, som de havde kendskab til i forvejen fra foreningslivet og egen skolegang (Larsson, 2013).
Med afsæt i en konkret case har vi undersøgt, hvad der har betydning for, at en idrætslærer er lykkes med at skabe et undervisningsforløb i folkeskolen, som bygger på to uafhængige elementer fra sin idrætslæreruddannelse. Et forløb om fodbold på tværs af kulturer (Hoyer & Henriksen, 2018) med Sport Education (Siedentop, 1994) som idrætspædagogisk ramme.
Vi vil præsentere og reflektere over resultaterne fra et kvalitativt interview, der belyser de (u)muligheder, som er forbundet med at anvende indhold fra idrætslæreruddannelsen i en idrætsundervisningspraksis i folkeskolen.
Original languageDanish
Publication date10 Nov 2022
Number of pages1
Publication statusPublished - 10 Nov 2022
EventBridging 2022: SPACES IN BETWEEN – Bridging Movement Meaning Research & Practice - Københavns Universitet, København
Duration: 10 Nov 202210 Nov 2022
https://bridging.nu/bridging-2022/

Conference

ConferenceBridging 2022
LocationKøbenhavns Universitet
CityKøbenhavn
Period10/11/2210/11/22
Internet address

Keywords

  • sports
  • didactics

Cite this