At lytte for at lære: et deltagerorienteret didaktisk perspektiv på lytning i skolen

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Lytning er den centrale aktivitet for eleverne gennem hele skolesystemet og dermed en vigtig uddannelseskompetence. Men lytning er også et overset genstandsfelt, både i forskningen og i skolen, hvilket blev tydeligt i forbindelse med projektet den sproglige dimension på EUD, som danner afsæt for nærværende artikel. Artiklen indledes med en kort introduktion til projektet Den sproglige dimension og den test, som blev benyttet til at afdække elevernes læse-, lytte- og skrivekompetencer. Dernæst redegøres for det teoretiske afsæt for lytning, der dels forstås som en central del af literacy-begrebet, dels som en vigtig uddannelseskompetence. Afslutningsvis giver artiklen et bud på pejlemærker i forhold til udvikling af en egentlig lyttedidaktik, der kan fremme eksplicit undervisning i lytning i skolen.
Original languageDanish
JournalViden om Literacy
Issue number23
Pages (from-to)64-69
Number of pages6
ISSN2245-2761
Publication statusPublished - 23 Apr 2018

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this