At styre efter målet i matematik – hvad ved vi egentlig om elevers og læreres målorientering?

Rune Hansen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Hvilken forskningsbaseret viden kan identificeres om sammenhænge mellem matematiklæreres målorientering, elevers målorientering og elevernes læringsmæssige udbytte? Den nye skolereform i Danmark har skabt et øget fokus på mål i matematikundervisningen. Formålet med denne artikel er at
beskrive potentialer og udfordringer ved mål i matematikundervisning. Artiklen er en sammenfatning af et systematisk review om målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning og stiller skarpt på hvordan elevers opfattelser af målstrukturer i klasserummet har indflydelse på deres målorientering.
Der identificeres fire temaer fra den internationale forskning som relateres til skolereformen.
Original languageDanish
JournalMONA
Issue number1
Pages (from-to)7-23
Number of pages17
ISSN1604-8628
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • mathematics

Cite this