At uddanne til en profession: professionsdidaktisk forskning og cases fra professionsuddannelse

Research output: Book/Report/clinical guidelinesAnthologyResearch

54 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet med denne udgivelse er at inspirere til løbende udvikling af den didaktik, der bedrives på professionsuddannelserne - gennem cases og konkrete eksempler, set i ramme af teori og forskning om professionsdidaktik. Materialet er bygget op i tre dele. Indledningsvist en række afsnit, med teoretiske perspektiver, der refererer til det særlige, at der uddannes til en specifik profession. Professionsuddannelser er en heterogen størrelse, nogle har haft en lang tradition og teoretisk fundering, fx sygeplejerske - og læreruddannelser, mens andre er relativt nye uddannelser, med en anden historik fx som mesterlæreruddannelse. Men fælles er et spændfelt mellem den teori, der ligger til grund for professionsvirke, og de handlinger, der definerer professionen. Relationerne mellem teori og praksis, og uddannelse og profession, er noget af det, der er mest diskuteret og teoretiseret, når det gælder uddannelse til en profession. I arbejdet med materialet har vi udviklet og anvendt forskellige modeller til at illustrere `teori-praksis relationerne ́ (flertalsformen uddybes i materialet). Modeller kan være med til at reducere kompleksitet, men har også altid begrænsninger. I den her kontekst skal man i højere grad tænke om de anvendte modeller som en slags ”tænketeknologier” (Lund, Hansen & Madsen, 2016), end som noget færdigt absolut. Modellerne har været under udvikling undervejs i processen, bl.a. gennem interview med de kolleger, der står bag de cases, der beskrives i anden del af materialet. Her præsenteres 6 cases, med erfaringer fra kolleger fra pædagogisk- socialfaglige, sundhedsfaglige og erhvervsfaglige uddannelser, der på forskellige måder har arbejdet på at nytænke teori-praksis relationerne. Disse cases er valgt og beskrevet med målet om at inspirere undervisere i professionsuddannelsen også på tværs af uddannelser.Bogens tredje del præsenterer en tværgående analyse, og til slut indgår forslag og spørgsmål til debatter blandt kolleger, der bedriver professionsuddannelse.
Original languageDanish
Number of pages83
Publication statusPublished - 2018

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions

Cite this