At undervise i udeskole. Perspektiver på didaktik og lærerens arbejde.

Research output: Book/Report/PhD thesisPhD thesisResearchpeer-review

166 Downloads (Pure)

Abstract

Denne afhandling er udarbejdet på Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) på Københavns Universitet i perioden 2013-2018. Afhandlingens fokus er undervisningen i udeskole, regelmæssig undervisning i folkeskolens almindelige fag uden for klasserummet. Da udeskole er udbredt i danske skoler, er det relevant at undersøge lærernes didaktiske og praktiske tilgange til udeskole. Afhandlingens titel: ’At undervise i udeskole. Perspektiver på didaktik og lærerens arbejde’, er operationaliseret i tre forskningsspørgsmål:

1: Hvad er udeskoles didaktiske baggrund, og hvordan underviser lærere i udeskole?
2: Hvad er læreres oplevelse af at vedblive med at undervise i udeskole?
3: Hvad er udeskolelæreres opfattelse af god udeskoleundervisning?

Afhandlingen består af en beskrivende artikel af den didaktiske baggrund, tre empiriske analyser i artikelform og denne kappe. I afhandlingen undersøger jeg med udgangspunkt i interview med, og observation af, erfarne udeskolelærere, om der i mødet mellem lærer, stof og elev i udeskole er en særegenhed, der gør udeskole til udeskole? Afhandlingens omdrejningspunkt er dermed undervisningen, og underviserne.
Afhandlingen omfatter en tematisk analyse af ti erfarne læreres didaktiske refleksioner, og disse placerer udeskole i et uddannelsesfelt, der omfatter både faglige og dannelsesmæssige elementer. Analyse baseret på selvbestemmelsesteori viser, at lærernes følelse af professionel selvbestemmelse og kompetence opretholdes ved udeskole; men at de kan føle sig isolerede på arbejdspladsen. Observation af fem læreres udeskole-praksis viser, at udeskoleundervisningen understøtter en undersøgelsesbaseret tilgang til fagene matematik og natur/teknologi. Analyserne fremstiller udeskole som en tilgang til undervisningen, der er i overensstemmelse med et holistisk uddannelsessyn og et erfaringspædagogisk grundlag. I afhandlingens sidste artikel fremstilles erfarne læreres opfattelse af god udeskoleundervisning som en undervisning, der både tilgodeser værdibaserede og faglige mål.

Nøgleord: tematisk analyse, udeskoledidaktik, udeskoleundervisning, undersøgelsesbaseret undervisning.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherKøbenhavns Universitet
Number of pages138
Publication statusPublished - Nov 2018

Keywords

  • outdoor education
  • The TEACHOUT Research Project 2014-2018

    Mygind, E. & Barfod, K. S., 2022, Udeskole in theory and practice: a danish approach to learning outside the classroom. Bærenholdt, J. & Hald, M. (eds.). Frederikshavn: Dafolo, p. 65-79 15 p.

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyEducation

Cite this