At være i bevægelse

Research output: ThesisLector qualification materialsResearch

48 Downloads (Pure)

Abstract

Bevægelsen i anmodningen – en læsevejledning
I denne anmodning vil jeg bevæge mig gennem redegørelser for og refleksioner over betydningen og relevansen i at arbejde med dannelse og leg som kropslig-sanselige processer i den pædagogiske professionsuddannelse.

Først vil jeg redegøre for tre væsentlige begreber: Krop, leg og dannelse. Jeg vil vise, hvordan disse begreber kan sættes i spil/komme til syne ved at

1) beskrive historiske og aktuelle bevægelser i samfundet, i pædagoguddannelsen og i det pædagogiske praksisfelt. Herfra bevæger jeg mig videre til at
2) redegøre for mine arbejdsopgaver i pædagoguddannelsen i henhold til kravene i bekendtgørelsen og studieordningen for Pædagoguddannelsen Peter Sabroe samt
3) redegøre for relevante arbejds- og udviklingsopgaver i Videreuddannelse og Kompetence og Kosmos. De fremtrukne opgaver og medhørende videnproduktion vil dokumentere mine kvalifikationer ift. videncenterarbejde med forskningstilknytning samt udviklings- og anvendelsespotentiale i den pædagogiske profession.
4) Endelig vil jeg gennem hele anmodningen reflektere over ’det professionspersonlige’ (Winther, 2012), dels som det kommer til udtryk i min egen undervisning, dels som en betydningsfuld - og for mig en grundlæggende vinkel på samspil i den pædagogiske profession.

Afslutningsvis vil jeg sætte min praksis/mine egne pædagogiske handlinger og mit valg af teori og grundsyn ind i en videnskabsteoretisk ramme for at stadfæste afsættet for min fortsatte bevægelse som lektor i pædagoguddannelsen.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 2013

Cite this