Bæredygtighedens pædagogik: forskningsperspektiver og eksempler fra praksis

Jonas Andreasen Lysgaard (Editor), Nanna Jordt Jørgensen (Editor)

Research output: Book/Report/PhD thesisBookResearchpeer-review

Abstract

I takt med, at eksperters målinger, undersøgelser og forudsigelser om klimaforandringer, biodiversitetstab, kemisk relaterede sundhedsproblemer osv. bliver mere og mere alvorlige, er interessen for bæredygtighed steget i den danske uddannelsessektor. I daginstitutioner, på skoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og højskoler samt i en lang række uformelle læringsarenaer arbejdes der på at gøre bæredygtighed til et centralt omdrejningspunkt for både pædagogik og drift.

Denne bog kvalificerer dette arbejde. På baggrund af eksisterende national og international forskning i koblingerne mellem uddannelse, pædagogik og bæredygtighed søger forfatterne med et kritisk og engageret blik at fremhæve de pædagogiske dilemmaer og muligheder, som bæredygtighedsudfordringerne stiller uddannelserne og pædagogisk praksis i.

Udgangspunktet er de pædagogiske tilgange, som står stærkt i den danske tradition inden for feltet Uddannelse for Bæredygtig Udvikling med fokus på bl.a. handlekompetence, social læring, forandring, systemtænkning og forholdet mellem det lokale og det globale. Disse temaer understreger sammenhængene og spændingerne mellem på den ene side de komplekse samfunds- og miljømæssige strukturer og processer, og på den anden side de mennesker, der som individer og i sociale fællesskaber formes af, lærer og søger at skabe forandring i strukturerne.

Bogen henvender sig til undervisere og studerende på videregående uddannelser inden for det pædagogiske område: professions- og akademiske bacheloruddannelser, diplom-, master- og kandidatuddannelser. Det er dog også en ambition med bogen, at den skal kunne bruges mere bredt af praktikere, som arbejder med pædagogik og bæredygtighed, og indgå i efter- og videreuddannelsesforløb for en lang række professioner, samt på folkehøjskoleniveau.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherFrydenlund Academic
Number of pages243
ISBN (Print)9788772161266
Publication statusPublished - 2020

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this