Børn i udsatte positioner i implementeringen af Den styrkede pædagogiske læreplan: et pædagogisk dilemma flytter med

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Den styrkede pædagogiske læreplan er af flere parter udlagt som en bevægelse væk fra et snævert læringsfokus med måling af børns kompetencer. Forarbejder og lovgrundlag indeholder derfor et opgør med de tidskrævende dokumentationskrav til pædagogernes arbejde, som i en årrække har været udskældte. De kommunale dagtilbuds-forvaltninger har imidlertid, både før og efter lovændringen, en forpligtelse til at sikre en indsats i forhold til børn i udsatte positioner. I dette studie undersøger vi implementeringen af Den styrkede pædagogiske læreplan i fire kommuner med fokus på forvaltningernes beslutninger i forhold til børn i udsatte positioner. Hovedkonklusionen er, at samtlige forvaltninger vælger at fastholde redskaber til at måle og beskrive alle børns læring og udvikling, hvilket især begrundes med henvisning til børn i udsatte positioner. Artiklen diskuterer et grundlæggende pædagogisk dilemma imellem, på den ene side, at synliggøre udfordringer hos enkelte børn – og dermed risikere at børn mødes med et fejl- og mangelsyn. Og, på den anden side, at afstå fra at synliggøre udfordringer – og dermed risikere ikke at tage tilstrækkelige hensyn samt undlade at fremme kompetencer, som børn har brug for i skolen og senere i livet.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for professionsstudier
Issue number33
Pages (from-to)100-109
Number of pages10
ISSN2446-0273
Publication statusPublished - 2021

Cite this