Børn som deltagere i professionel praksis: Åbninger, muligheder og rettigheder

Research output: Book/Report/clinical guidelinesBookCommunication

Abstract

Denne bog skaber et fælles fokus på børns rettigheder og deltagelse. Perspektivet er vendt mod at give barnet status som en ligeværdig beslutningstager. Som studerende eller professionel får du indsigt i arbejdet med at øge børn og unges deltagelsesmuligheder. Kapitlerne åbner hver især for en bredere og dybere forståelse af de mange vilkår, der vanskeliggør børns reelle deltagelse. Det sker i en vekselvirkning mellem empirisk forskning, teoretiske analyser og præsentation af praktiske refleksionsmodeller.
Børn som deltagere i professionel praksis henvender sig til socialrådgiver-, pædagog- og lærerstuderende og adresserer praksisfeltet. Inddragelsen af forsknings- og refleksionsmetoder gør den anvendelig på både bachelor- og kandidatniveau.
Bogen er resultatet af et fælles arbejde med afsæt i “Nordisk netværk for børns ret til involvering i socialt og pædagogisk arbejde” ved Københavns Professionshøjskole.
Original languageDanish
PublisherHans Reitzels Forlag
Number of pages252
ISBN (Print)978-87-02-31683-4
Publication statusPublished - 16 Aug 2021

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method
  • social work and social conditions
  • children and youth
  • education, professions and jobs

Cite this