Børnefællesskaber i dagtilbud: Et pædagogisk ideal eller en trussel mod trivsel?

Research output: Other contributionOtherCommunication

104 Downloads (Pure)

Abstract

Dansk dagtilbudspædagogik har børnefællesskaber og fællesskabende pædagogik som helt centrale pejlemærker. Barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse hænger uløseligt sammen med barnets adgang til samt deltagelse i dagtilbuddets fællesskaber (Børne- og Undervisningsministeriet, 2018). Men kan pædagogikken mon gå for langt i forhold til at forstå børnefællesskaber som altafgørende for børnenes udvikling og trivsel? Kan tidens store fokus på og prioritering af børnefællesskaber ligefrem siges at bidrage til den stigende mistrivsel, som ses blandt børn i dag? Det vil denne artikel søge at belyse.
Original languageDanish
Publication date2024
PublisherVIA University College
Number of pages4
Publication statusPublished - 2024

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this