Børnefattigdom i velfærdsstaten?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen behandler deltagelse og udsathed hos børn og unge ud fra et fattigdomsperspektiv. Der arbejdes ud fra det relative fattigdomsbegreb, og det vises, at fattigdommen har været stigende i de sidste årtier især for børn, der er indvandrere eller efterkommere. Mit eget forskningsprojekt viser dette for Århus kommune. Den kvalitative forskning om danske børn peger på en række forskellige konsekvenser for børn af at vokse op i fattigdom herunder begrænsninger i at kunne deltage i det sociale børnefællesskab. Der er begrænset viden om indvandrere og efterkommeres oplevelser og situation. I et samfundsperspektiv er der interesse for betydningen af en opvækst i fattigdom på den lange bane. Artiklen munder således ud i en drøftelse af social arv og spørgsmålet om mobilitet, der viser en vis dynamik.
Original languageDanish
JournalGjallerhorn
Issue number18
Pages (from-to)28-39
Number of pages11
ISSN1604-4894
Publication statusPublished - 1 Mar 2014

Keywords

  • children

Cite this