Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Artiklen har fokus på, hvorledes børneperspektiver fremtræder og anvendes på daginstitutionsområdet. I første del af artiklen anlægges en teoretisk udredende tilgang til begrebet børneperspektiver. I anden del fokuseres der med afsæt i et empirisk baseret forskningsprojekt på børneperspektiver i relation til evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner. Der anlægges en arenatilgang med en kommune som case i dette studie. Børneperspektiver i pædagogisk praksis forstås dermed som et resultat af en lang række samvirkende processer på hele den kommunale arena, der involverer mange forskellige aktører på forskellige niveauer. Projektet peger på relevansen i at anvende tre optikker i studiet af børneperspektiver i pædagogisk evaluering: en dannelsesmæssig, en informantorienteret og en medskabende tilgang. De empiriske analyser på såvel forvaltnings- som institutionsniveau i en dansk middelstor kommune tegner et paradoksalt billede af situationen. På den ene side er der stor bevågenhed på området og ønske om udvikling, og på den anden side er der tendens til, at børneperspektiver hovedsageligt ses som en del af den almene pædagogiske praksis, og at disse perspektiver udgrænses, når evaluering er i fokus. I det omfang børneperspektiver indgår i evalueringen af læreplanen, positioneres børnene hovedsageligt som informanter og den dannelsesmæssige og medskabende tilgang tenderer at forsvinde ud af billedet.
Original languageDanish
Article number2
JournalTidsskrift for Socialpædagogik
Volume21. årgang
Issue number1
Pages (from-to)15-27
Number of pages13
ISSN1398-3717
Publication statusPublished - 20 Jun 2018

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this