Børneperspektiver i praktikken: Cases og refleksionsspørgsmål

Camilla Wessman, Jimmy Krab, Sisse Schjøtt, Randi Nygård Andersen, Kirsten Rigbolt, Lone Lamp Møller (Illustrator)

Research output: Other contributionTeaching material

864 Downloads (Pure)

Abstract

Børneperspektiver i praktikken er et casemateriale, der kan anvendes i forbindelse med vejledning i praktikken og på studiedage. Casene kan forhåbentlig give anledning til refleksion og videre undersøgelse af ’børns perspektiver’ i pædagogisk praksis. Materialet er udarbejdet på baggrund af feltarbejde og workshops, som et led i forskningsprojektet “Børneperspektiver i pædagoguddannelsen” i 2019 - 2020. I projektet har en projektgruppe undersøgt pædagogstuderendes arbejde og tanker om børns perspektiver i praktikken. I 2018 satte den ny dagtilbudslov særligt fokus på børns perspektiver. I formålsbeskrivelsen §7 står der, at dagtilbud ”skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv” (Børne- og undervisningsministeriet, 2020).
Materialet består af 10 ark med cases. Hvert kort indeholder en case med efterfølgende refleksionsspørgsmål. Arkene skal lede til en refleksion over handlinger og dilemmaer, som studerende og pædagogisk personale kan stå i, når børns perspektiver er på spil, og der skal træffes pædagogiske valg om at gøre ’det gode’ (Rothuizen og Togsverd, 2020).

De udvalgte cases med tilhørende refleksionsspørgsmål trækker på en forståelse af arbejdet med børneperspektiver som en analytisk bestræbelse. En tilgang der kan lede til refleksioner over både det barnet gør, fortæller om, kigger på, er optaget af, og til refleksioner over den sammenhæng, barnet deltager i. Hvad sker der rundt om barnet, og hvad gør andre mennesker?
Original languageDanish
Publication date2021
Number of pages26
ISBN (Electronic)9788797435403
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Cite this