Børns stressreaktion i mødet med dagtilbud: et casestudie om pædagogisk personales arbejde med 0-6-årige børns stressreaktioner i dagtilbud

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

I 2013 påbegyndte Morsø Kommune en særlig indsats for at gøre pædagogiske dagtilbud bekendt med neuropsykologien, og her fik pædagogisk personale gennem kurser bl.a. kendskab til hjernens negative effekter ved overproduktion af stresshormoner, og hvordan disse er skadelige for børn. Som følge heraf har jeg i 2017 gennemført et casestudie baseret på følgende problemformulering: Hvilken indsats gør medarbejdere i pædagogiske dagtilbud for at forstå og forebygge stress blandt 0-6-årige børn? I alt deltog 50 % af Morsø Kommunes kommunale dagtilbud i fokusgruppeinterview. Undersøgelsens data er bearbejdet ud fra en meningskodning, meningskondensering samt meningsfortolkning og analyseres ved hjælp af de neuroaffektive kompasser (Hart, 2006). Resultaterne viser, at alle deltagende dagtilbud oplever børn, der i dagligdagen viser tegn på at være stressede, og at institutionerne overvejende benytter sig af anerkendende tilgange (Honneth, 2008) til at arbejde med stress i praksis.
Original languageDanish
JournalUCN PERSPEKTIV
Issue number10
Pages (from-to)7-15
Number of pages9
ISSN2446-2977
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Cite this