Børns trivsel i daginstitutioner

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingContribution to book/anthologyCommunication

Abstract

Arbejdet med at fremme børns trivsel er et af de overordnede mål med børns ophold i danske daginstitutioner jævnfør formålsparagraffen i dagtilbudsloven, de styrkede læreplaner og den nye bekendtgørelse fra 2018. Trivsel er de seneste år for alvor kommet på dagsordenen i de pædagogiske institutioner, og det er blevet almindeligt at foretage trivselsundersøgelser, hvor der tidligere har været en tendens til først at få øje på trivsel, når den ikke længere var til stede, og således begrebsliggøre den i negative termer.
Kapitlet beskriver og diskuterer børns trivsel med afsæt i studier af børn, der allerede er i god trivsel. Det sker ud fra en formodning om, at det kun er muligt at arbejde målrettet mod en øget trivsel i danske dagtilbud, hvis man er i stand til eksplicit at identificere og karakterisere positive elementer i det gode børneinstitutionsliv. Spørgsmål som ’hvordan ved pædagoger, at børn trives?’, ’hvad ser pædagoger, når de ser?’ og (henvendt til børnene) ’hvad gør dig glad i børnehaven?’ danner afsæt for kapitlets afsluttende diskussion af pædagogiske handlemuligheder i forhold til at skabe gode trivselsbetingelser i et barneperspektiv.
Original languageDanish
Title of host publicationBarndomspædagogik i dagtilbud
EditorsDaniela Cecchin
Number of pages22
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherAkademisk Forlag
Publication date2019
Edition2
Pages127-148
Chapter4
ISBN (Print)9788750052470
Publication statusPublished - 2019

Keywords

  • daycare institutions
  • children

Cite this