Barnets velfærd i centrum - ICS Håndbog

Research output: Book/Report/PhD thesisBookResearch

Abstract

ICS-håndbogen er tænkt som en vejledning og praktisk indføring i ICS for sagsbehandlerne, der arbejder med udsatte børn og unge, både sagsbehandlere, der har deltaget i et grundkursus i ICS, dels som introduktion af ICS til nyansatte sagsbehandlere i kommuner, der anvender ICS.

Håndbogen udkom første gang i 2008. I denne nye version er håndbogen gennemskrevet, aktualiseret og opdateret i sin struktur for at styrke det målrettede fokus på ICS. Der er lagt vægt på at tydeliggøre den teoretiske forståelse, der danner baggrund for ICS, ligesom omsætningen til praksis er vægtet højt ved at supplere beskrivelsen af ICS i sagsbehandlingsprocessen med praksiseksempler. Kapitlet om anvendelsen af ICS i analysen og
den faglige vurdering er udvidet, og afsnittet om ICS-undersøgelsen af børn med funktionsnedsættelse er revideret og eksemplificeret.

Håndbogen er udarbejdet i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol, VIA University College, University College Lillebælt og University College Syddanmark som led i de undervisningsforløb for sagsbehandlere i ICS, som er rekvireret og finansieret af Socialministeriet som led i Barnets Reform.
Original languageDanish
Place of PublicationOdense
PublisherSocialstyrelsen
Edition3
Number of pages122
ISBN (Print)978-87-92905-23-9
ISBN (Electronic)978-87-92905-24-6
Publication statusPublished - May 2012

Cite this