Behov for viden om cyber - og informationssikkerhed: uddrag af baggrundsrapport

  Research output: Book/Report/PhD thesisReportCommunication

  112 Downloads (Pure)

  Abstract

  Danmarks nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (2018-2021),har til formål at sikre, at befolkningen, virksomheder og myndigheder kender og kan håndtere digitale risici (Finansministeriet, 2018).

  Som led i strategiens initiativ 2.1. Digital dømmekraft og kompetencer via uddannelsessystemet har det været formålet med denne rapport at undersøge:

  Hvilke kompetenceudviklingsbehov ift. cyber- og informationssikkerhed der kan identificeres hos målgrupperne i hhv. grundskolen, de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, FGU og VEU, heriblandt også lærere/undervisere og andet pædagogisk personale, samt skoleledelser? Og hvilke materialeudviklingsbehov kan på den baggrund anbefales til brug og udvikling på Danmarks læringsportal emu.dk.

  Overordnet er rapportens resultater at:

  Danskernes videns- og kompetenceniveau er generelt godt, men kunne være bedre

  Børn og unges viden og kompetencer skal omsættes til handling

  Voksne mangler – især teknisk - viden og kompetencer ift. at tage ansvaret på sig

  Der er et behov for organisationsdidaktisk udvikling og målrettede strategier

  EUD, FGU og VEU er oversete målgrupper

  Generelt er der behov for nytænkning af undervisning i cyber- og informationssikkerhed

  Der påpeges perspektiver på udfordringer med anvendelse af sociale medier i undervisning

  Der er køns-, alders- og generationsforskelle

  Der er behov for flere aktører til at løfte opgaven

  Der er specifikke faglige kompetenceudviklingsbehov

  Rapporten afrundes med anbefalinger til materialer og materialeudviklingsbehov indenfor grundskolen, gymnasiet, FGU, VEU og EUD. Samtidig er der anbefaling til hvilke særlige faglige emner som der med fordel kan arbejdes mere med.

  Rapporten er et uddrag af en samlet baggrundsrapport som ikke publiceres.
  Original languageDanish
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherKøbenhavns Professionshøjskole
  Number of pages25
  Publication statusPublished - 29 Aug 2019

  Keywords

  • information and communication technologies and e-learning
  • Media, communication and languages
  • management, organizational development and innovation

  Cite this