Beskrivelse af et evidensbaseret aktivitetstilbud

Research output: Book/Report/PhD thesisCompendium

54 Downloads (Pure)

Abstract

Denne vejledning beskriver et evidensbaseret aktivitetstilbud til mennesker med demens, kaldet MOED (”The Meaningful Occupational Engagement intervention for people with Dementia”. På dansk kaldet ”Interventionen en-gagement i meningsfulde aktiviteter for mennesker med demens”).
Formålet med MOED er, at mennesker med demens kan opnå engagement og deltagelse i personlige meningsfulde aktiviteter, hvilket er af stor betyd-ning for oplevelsen af trivsel og livskvalitet.
Beskrivelsen indeholder viden og vejledning om tilrettelæggelse af aktivi-tetstilbud og er målrettet personale, der arbejder med aktivitetstilbud i en demensomsorgs- eller rehabiliteringskontekst.
Original languageDanish
PublisherUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Publication statusPublished - 2020

Cite this