Bevægelse i børnehaven - børn med særlige behov

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalPaperResearchpeer-review

Abstract

Det vurderes, at 20 % af alle børn vokser op i omstændigheder, der går ud over deres trivsel og udvikling (EVA, 2021; VFF, 2021). Bevægelse er én af de væsentligste beskyttende faktorer for mistrivsel blandt børn på 3-6 år med særlige behov (Brandlistuen, 2015). Pædagoger har en mulighed for at skabe et inkluderende læringsmiljø og styrke børns motivation og deltagelse i bevægelse (Lund, O., 2017; Bugge et al., 2015). Derfor er forskningsspørgsmålet:
Hvordan er både børn med særlige behov og personalets oplevelser af bevægelse i børnehaven? Og kan et bevægelsesforløb skabe bedre forudsætninger for, at børn med særlige behov bliver en større del af børnefællesskabet?
Projektet bygger på et tre måneders bevægelsesforløb i én børnehave, hvor 20% af børnene vurderes at have ’særlige behov’. Pædagogiske læringscirkler er anvendt som design (Kildedal, 2012), koblet til fire workshops for personalet (n=4) omhandlende bevægelse og inklusion. Personalet har lavet individuelle oplevelsesbeskrivelser til hver workshop (Winther, 2015), og er blevet interviewet før og efter forløbet. Desuden er der lavet sceniske observationer og video af otte bevægelsesseancer i børnehaven, og strukturerede interviews via smileysystem med børnene (n=24) (DCUM, 2023).
Empirien kobles til teoretiske begreber om Kropslig kommunikation (Winther, 2014), self-efficacy (Bandura, 1997), Respektable kroppe (Palludan & Gulløv, 2005) og deltagelse (Tiefenbacher, R., 2022).
De væsentligste fund fra de igangværende analyser er, at børn med særlige behov versus resten af børnegruppen, ikke adskiller sig i forhold til oplevelsen af bevægelse, men de skiller sig negativt signifikant ud i forhold til deres oplevelse af at gå i børnehave og leg med voksne. De voksne oplever derimod at bruge forholdsvis meget tid på at motivere børnene med særlige behov til bevægelse uden effekt. Læringscirklerne bidrager til, at personalet får øje på, at pædagogiske støtteredskaber, øget struktur og bevidste voksenroller gør, at børnene med særlige behov deltager i leg og bevægelse, dog i mindre grad og mere perifert.
Original languageDanish
Publication dateNov 2023
Publication statusPublished - Nov 2023
EventBRIDGING 2023
: HVAD ER MENINGEN? Leg, glæde og dannelse i bevægelse
- Sportshotel Vejen, Vejen, Denmark
Duration: 9 Nov 20239 Nov 2023
https://bridging.nu/bridging-2023/

Conference

ConferenceBRIDGING 2023
LocationSportshotel Vejen
Country/TerritoryDenmark
CityVejen
Period09/11/2309/11/23
Internet address

Keywords

  • kindergartens
  • movement
  • socially endangered

Cite this