Bevægelse og dannelse

Research output: Contribution to conference without a publisher/journalAbstractResearchpeer-review

Abstract

Skolereformens indførelse af motion og bevægelse har til formål at ”… medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring.” (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2013), og har dermed et overordnet instrumentelt sigte. Men folkeskolen har bl.a. også til formål at ”… forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” og pudsigt nok nævnes hverken sundhed, motivation eller læring i folkeskolens formålsparagraf. Ovenstående forhold rejser en række spørgsmål: Hvorfor begrundes indførelsen af motion og bevægelse således? Hvilke muligheder risikerer man at overse, når motion og bevægelse alene begrundes instrumentelt? Og hvilke risici indebærer et snævert instrumentelt blik på motion og bevægelse? Ovenstående spørgsmål undersøges med afsæt i dannelsesbegrebet, og det belyses, hvilke dannelsesvisioner der potentielt kan knytte sig til bevægelse i skolen. Oplægget anvender Wolfgang Klafkis dannelsesbegreb (Klafki, 2001), og kommer med et bud på, hvilke epokale nøgleproblemer der relaterer sig til bevægelse og hvilke eksistentielle kvaliteter, der efter oplægsholderens opfattelse knytter sig til bevægelse (Jensen, 2018). Endelig diskuteres berettigelsen af at tale om bevægelsesdannelse i relation til almen dannelse. LitteraturJensen, J.-O. (2018). Ståsteder i bevægelse. Hvad er meningen med bevægelse? In J.-O. Jensen, E. Volshøj, & H. T. Jørgensen (Eds.), Motion og bevægelse i skolen (pp. 242–256). København: Hans Reitzels Forlag.Jensen, J-O. (in press). Bevægelse og dannelse. I KvaN. Tidsskrift for læreruddannelse og skole. (4).Klafki, W. (2001). Dannelsesteori og didaktik: nye studier. Aarhus: Klim.Ministeriet for Børn; Undervisning og Ligestilling. (2013). Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen. Retrieved from http://www.kl.dk/Fagomrader/Folkeskolen/Folkeskolereformen/
Original languageDanish
Publication date8 Nov 2018
Publication statusPublished - 8 Nov 2018
EventBridging - Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskningsnetværk - Brandbjerg højskole, Denmark
Duration: 8 Nov 20188 Nov 2018

Conference

ConferenceBridging - Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskningsnetværk
LocationBrandbjerg højskole
CountryDenmark
Period08/11/1808/11/18

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • movement
  • excercise

Cite this

Jensen, J-O. (2018). Bevægelse og dannelse. Abstract from Bridging - Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskningsnetværk, Denmark.